สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         15.08%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.35%
ค่อนข้างพอใจ :         15.79%
เฉย ๆ :         1.24%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.75%
ค่อนข้างพอใจ :         14.69%
เฉย ๆ :         .94%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.35%
ค่อนข้างพอใจ :         16.10%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 

 

 


 

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ่าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง   

  
  โครงการกำจัดผักตบชวา แม่น้ำน้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวา แม่น้ำน้อย ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกำจัดผักตบชวาจะแพร่พันธุ์จนมีจำนวนมากเกิดปัญหาตามมา ซึ่งผักตบชวาจะไปขวางกั้นการระบายน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียตามมา และการขยายตัวของผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆ เป็นอุปสรรคกีดขวางการสัญจรทางน้ำ
อ่านต่อ..   
  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง และโรงเรียนวัดยางทอง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า และได้รับความร่วมมือจากศูนย์สามวัยสานสายใยรักตำบลบางเจ้าฉ่าร่วมจัดกิจกรรมด้วย
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง   [ 28/6/2559 13:45:31 ]

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558   [ 10/6/2559 13:43:17 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   [ 17/1/2557 9:25:36 ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ 4/2556   [ 20/5/2556 11:27:16 ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ 3/2556   [ 20/5/2556 11:21:00 ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยวิสามัญ 1/2556   [ 20/5/2556 11:20:15 ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ 2/2556   [ 20/5/2556 11:19:04 ]
     
 
 
 
   
 
 
 [ 10/6/2559 11:30:00 ] องค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 [ 5/11/2558 15:57:03 ] วิธีการเพาะเห็ดฟางด้วยผักตบชวา
 [ 2/9/2554 8:54:00 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรายอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 25-ตค.-13 ตอบ 326/อ่าน 4845
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทร:035-644-076,035-861-861 แฟกซ์:035-861-861 Email :
info@bangchaocha.go.th
Copyright 2011.bangchaocha.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design