สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.08%
ค่อนข้างพอใจ :         15.08%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.35%
ค่อนข้างพอใจ :         15.79%
เฉย ๆ :         1.24%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.75%
ค่อนข้างพอใจ :         14.69%
เฉย ๆ :         .94%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.35%
ค่อนข้างพอใจ :         16.10%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


 

 

 

 


 

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ่าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง   

  
  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง และโรงเรียนวัดยางทอง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า และได้รับความร่วมมือจากศูนย์สามวัยสานสายใยรักตำบลบางเจ้าฉ่าร่วมจัดกิจกรรมด้วย
อ่านต่อ..   
  โครงการอบรมเยาวชนในด้านการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในด้านการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดขึ้น ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทองมาให้ความรู้กับเยาวชน
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   [ 1/17/2014 9:25:36 AM ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ 4/2556   [ 5/20/2013 11:27:16 AM ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ 3/2556   [ 5/20/2013 11:21:00 AM ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยวิสามัญ 1/2556   [ 5/20/2013 11:20:15 AM ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ 2/2556   [ 5/20/2013 11:19:04 AM ]

(กิจการสภา) ขอเชิญเข้าประชุมและร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ 1/2556   [ 5/8/2013 10:22:24 AM ]

(กิจการสภา) เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บางเจ้าฉ่า สมัยสามัญ ประจำปี 2556   [ 4/29/2013 4:36:20 PM ]
     
 
 
   
 
 
 [ 9/2/2011 8:54:00 AM ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรายอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 25-ตค.-13 ตอบ 326/อ่าน 3600
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทร:035-644-076,035-861-861 แฟกซ์:035-861-861 Email :
info@bangchaocha.go.th
Copyright 2011.bangchaocha.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design