สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ศูนย์ประชาบดี เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเจ้าฉ่า ] 

ทำรายการเมื่อ: 15-พย.-12at 11:32

....................................................................................................................................................................................................................

  

โครงการกำจัดผักตบชวา แม่น้ำน้อย
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556
โครงการอบรมเยาวชนในด้านการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-RAY เชิงรุก 90 วัน
พิธีมอบพันธุ์ข้าวประทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทร:035-644-076,035-861-861 แฟกซ์:035-861-861 Email :
info@bangchaocha.go.th
Copyright 2011.bangchaocha.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design